Φυτοπροστατευτικά / ΑγροΤύπος

Η βάση δεδομένων του ΑγροΤύπου με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που είναι εγκεκριμένα και διατίθενται στην Ελλάδα, τώρα με ελεύθερη πρόσβαση!
Επιλέξτε κριτήριο αναζήτησης:
Επιλέξτε μία εταιρία για να δείτε τα σκευάσματα για τα οποία είναι κάτοχος της έγκρισης (υπεύθυνος παρασκευαστής ή αντιπρόσωπος), καθώς και πληροφορίες γι' αυτά.
Δώστε το πρώτο ή τα πρώτα γράμματα ενός εμπορικού ονόματος για να δείτε πληροφορίες για τα αντίστοιχα σκευάσματα. Χρησιμοποιήστε πρώτα λατινικά γράμματα και αν δεν βρείτε το όνομα που ψάχνετε ξαναδοκιμάστε με ελληνικά.
Επιλέξτε μια δραστική ουσία για να δείτε τα διαθέσιμα εμπορικά σκευάσματα.
Επιλέξτε μια κατηγορία φυτοπροστατευτικών για να δείτε τις δραστικές ουσίες της κατηγορίας αυτής.
Eπιλέξτε μια καλλιέργεια και μια κατηγορία γεωργικών φαρμάκων για να δείτε ποιές δραστικές ουσίες είναι εγκεκριμένες για την καλλιέργεια.
Eπιλέξτε μια καλλιέργεια και μια κατηγορία προβλημάτων (ασθένειες, έντομα, ακάρεα, ζιζάνια, νηματώδεις, φυτορρυθμιστικά κ.τ.λ.) για να δείτε ποιές δραστικές ουσίες είναι εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό.
Eπιλέξτε μια καλλιέργεια και μια κατηγορία προβλημάτων (ασθένειες, έντομα, ακάρεα, ζιζάνια, νηματώδεις, φυτορρυθμιστικά κ.τ.λ.) για να δείτε ποιές δραστικές ουσίες είναι εγκεκριμένες για ερασιτεχνική χρήση για το σκοπό αυτό.