Δραστική ουσία:
χαλκός (βορδιγάλειος) 20%
Κατηγορία:
Μυκητοκτόνα
Αριθμός έγκρισης:
60775
Ημερ/νία λήξης έγκρισης:
31-01-2020
Αντιπρόσωπος:
Βιορύλ ΑΕ
Πληροφορίες:
Ανόργανο μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση. Οι μικρές δόσεις αφορούν τους ψεκασμούς που πλησιάζουν προς την άνθηση, ιδιαίτερα για τη μηλιά και οι μεγάλες όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
Γενική σύσταση:
Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα. Τα στοιχεία που δίνονται εδώ δεν υπονοούν σε καμμία περίπτωση απόκλιση από τις οδηγίες της ετικέτας.
Σήμανση:

GHS07

GHS09
GHS07: Κίνδυνος για την υγεία
GHS09: Επικίνδυνο για το περιβάλλον
Πιθανοί κίνδυνοι για τον άνθρωπο:
ΠΡΟΣΟΧΗ
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης
Τοξικότητα σε υδρόβιους οργανισμούς:
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Αντίδοτο:
Πενικιλλαμίνη.
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνδυάζεται με οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα καθώς και με maneb, mancozeb, folpet, captan και thiram. Επίσης δεν συνδυάζεται με ελαιούχα σκευάσματα όταν ο ψεκασμός γίνεται εκτός της εποχής του ληθάργου των δένδρων.
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία).
Ανθράκωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά
Βακτηριώσεις
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Σεπτορίωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία).
Ανθράκωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά
Βακτηριώσεις
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Σεπτορίωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Οι εφαρμογές αρχίζουν την άνοιξη και συνεχίζονται ανάλογα με την εξέλιξη των τοπικών συνθηκών.
Ανθράκωση αμπελιού
550-650 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος αμπελιού
550-650 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 28
Κορύνεο
400 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Μία εφαρμογή το φθινόπωρο όταν έχει πέσει το 75% των φύλλων και μία το χειμώνα λίγο πριν την έκπτυξη των ξυλοφόρων οφθαλμών. Με την έναρξη της βλάστησης γίνεται άλλη μία εφαρμογή όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάτια.
Εξώασκος
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Κορύνεο
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Μονίλια
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάτια.
Εξώασκος
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Κορύνεο
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Μονίλια
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-250 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Βακτηριώσεις
400 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό.
Κορυφοξήρα
400 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάτια. Είναι φυτοτοξικό αφού φουσκώσουν τα μάτια.
Εξώασκος
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Κορύνεο
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Μονίλια
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 150 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Γλοιοσπόριο
600-650 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Δύο εφαρμογές: όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και 20 ημέρες αργότερα.
Καρκίνωση ελιάς
600-650 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές μετά από χαλάζι ή παγετό.
Κυκλοκόνιο
600-650 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Δύο εφαρμογές: το φθινόπωρο λίγο πριν την έναρξη των βροχών και την άνοιξη όταν τα νέα φύλλα αποκτήσουν μήκος 2 εκ.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Κερκοσπορίωση
550-650 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Περονόσπορος
550-650 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Σεπτορίωση
550-650 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Φυτόφθορα
550-650 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογή στα νεαρά φυτά στο σπορείο ή μετά τη μεταφύτευση.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Περονόσπορος
550-650 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Σεπτορίωση
550-650 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Φυτόφθορα
550-650 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογή στα νεαρά φυτά στο σπορείο ή μετά τη μεταφύτευση.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία).
Ανθράκωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά
Βακτηριώσεις
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Σεπτορίωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία).
Ανθράκωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά
Βακτηριώσεις
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Σεπτορίωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 28
Ανθράκωση καρυδιάς
400 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Τρεις με τέσσερεις εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. Να αποφεύγονται οι εφαρμογές στην άνθηση.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάτια. Είναι φυτοτοξικό αφού φουσκώσουν τα μάτια.
Εξώασκος
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Κορύνεο
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Μονίλια
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-250 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Βακτηριώσεις
400 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό.
Κορυφοξήρα
400 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία).
Ανθράκωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά
Βακτηριώσεις
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Σεπτορίωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία).
Ανθράκωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά
Βακτηριώσεις
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Σεπτορίωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Ανθράκωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά
Βακτηριώσεις
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Σεπτορίωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Ανθράκωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά
Βακτηριώσεις
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Σεπτορίωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-250 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Βακτηριώσεις
400 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό.
Κορυφοξήρα
400 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-250 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Βακτηριώσεις
400 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό.
Κορυφοξήρα
400 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-150 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Παρουσιάζει φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ποικιλίες. Να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση.
Φουζικλάδιο μηλιάς
550-625 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές στα στάδια της πράσινης και ρόδινης κορυφής.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάτια.
Εξώασκος
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Κορύνεο
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Μονίλια
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-250 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Βακτηριώσεις
400 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό.
Κορυφοξήρα
400 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Περονόσπορος πατάτας
550-612.5 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Οι εφαρμογές αρχίζουν όταν τα φυτά αποκτήσουν ύψος 15-20 εκ και επαναλαμβάνονται ανάλογα με την ένταση της προσβολής.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία).
Ανθράκωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά
Βακτηριώσεις
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Σεπτορίωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Μπορεί να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα κάτω από ορισμένες συνθήκες (υψηλή υγρασία).
Ανθράκωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά
Βακτηριώσεις
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος κολοκυνθοειδών
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Σεπτορίωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Ανθράκωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά
Βακτηριώσεις
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Σεπτορίωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-80 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-4
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 7
Ανθράκωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στα νεαρά φυτά
Βακτηριώσεις
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των σποροφύτων και σταματούν στην καρπόδεση.
Περονόσπορος
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.
Σεπτορίωση
350 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές που αρχίζουν στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και συνεχίζονται κάθε 7-14 ημέρες.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200-250 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 21
Βακτηριώσεις
400 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογή μετά από χαλάζι ή παγετό.
Κορυφοξήρα
400 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Εφαρμογές το φθινόπωρο.


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Προληπτικά, όταν οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 100-120 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-2
Εφαρμογές το φθινόπωρο μόλις πέσουν τα φύλλα και στο τέλος του χειμώνα πριν φουσκώσουν τα μάτια. Είναι φυτοτοξικό αφού φουσκώσουν τα μάτια.
Εξώασκος
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Κορύνεο
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Μονίλια
425 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 10 για υπαίθρια, 7 για θερμοκηπίου
Βακτηριακή κηλίδωση
550-625 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος πατάτας
550-625 γρ σκευ./100 λίτρα νερό


Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Χρόνος εφαρμογής: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50-100 λίτρα/στρ.
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1-3
Ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή: 10 για υπαίθρια, 7 για θερμοκηπίου
Βακτηριακή κηλίδωση
550-625 γρ σκευ./100 λίτρα νερό
Περονόσπορος πατάτας
550-625 γρ σκευ./100 λίτρα νερό